NEURO CT Pécsi Diagnosztikai Központ

A Pécsi Diagnosztikai Központ 1994-ben civil kezdeményezésre kezdte meg tevékenységét. Az alapítók - az akkori Pécsi Orvostudományi Egyetem Alapítványai, és magánszemélyek célja, egy európai színvonalú diagnosztikai központ létrehozása volt. A központ által telepített modern képalkotó berendezések hozzájárultak a régió betegellátása, és az egyetemi orvosképzés színvonalának emeléséhez. Intézetünk több feladatot is ellát. Egyrészt magas szakmai színvonalon biztosítja a járó- és fekvőbetegek képalkotó diagnosztikáját, másrészt aktívan részt vesz a graduális és posztgraduális orvosképzésben, és a kapcsolódó tudományos kutatómunkában. A Pécsi Diagnosztikai Központ szerződésben áll a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel (NEAK), így érvényes TAJ kártyával és szakorvosi beutalóval rendelkező betegek vizsgálatát a NEAK finanszírozza. Az Európai Unió biztosítással rendelkező állampolgárai szintén térítés nélkül vehetik igénybe szolgáltatásainkat. A teljesítmény volumen korlát (TVK) miatt, a rendelkezésre álló szabad kapacitásunk lehetőséget adott a térítéses szolgáltatás bevezetésére. Ebben a formában először a rövid határidővel elérhető MR és DEXA (2009-től) majd 2013-tól a CT vizsgálatok is hozzáférhetővé váltak. A szakellátásban használt jelenlegi géppark összetétele: Siemens Magnetom Avanto 1.5T MR Siemens Magnetom Prisma 3T MR Siemens Somatom Perspective 128 spirál CT Hologic HORIZONT A csontsűrűség-mérő
OKTATÁS A Pécsi Diagnosztikai Központ minden lehetséges formában és szinten elkötelezett a szakemberképzés területén. A Pécsi Tudományegyetem megfelelő szakmai keretet és hátteret biztosít a jelen és jövő szakembereinek képzésére, PhD kurzusok, speciális kollégiumok formájában. A Pécsi Diagnosztikai Központ munkatársai oktatókként és curriculumok előkészítésén keresztül kapcsolódnak az oktatásba az alapképzéstől kezdve a PhD kurzusokig bezáróan. KUTATÁS A korábbi sikeres kutatási tevékenységek hatására 2007-ben a Pécsi Idegtudományi Képalkotó Konzorcium megalakulásakor, egy olyan csúcstechnológiás 3T térerejű MR berendezést vásárolt cégünk, amely egyrészt kiválóan alkalmas speciális kutatási feladatokra, másrészt lehetőséget ad számos hazai és nemzetközi kutatási projektben való részvételre. Ezen sikeres, részben K+F projektek hatására 2012-ben megalakult az MTA-PTE Klinikai Idegtudományi Képalkotó Kutatócsoport, melyben a Pécsi Diagnosztikai Központnak kiemelkedő szerepe van. A Központban tevékenykedő multidiszciplináris kutatócsoport tagjai az aktuális kutatási projektek mellett aktívan részt vesznek a jövő szakembereinek képzésében is a Pécsi Tudományegyetem keretein belül biztosított kurzusokon keresztül, továbbá speciális vizsgálati eljárásokkal (funkcionális MRI, MR spektroszkópia, perfúziós MRI, diffúziós tenzor képalkotás, stb.) emelik a rutin diagnosztikai ellátás színvonalát.
Impresszum A fenntartó (mint adatkezelő) adatai: Tartalomszolgáltató: NEURO CT. KFT Adószám: 11003416-2-02 Cégjegyzékszám: 02-09-061689 Székhely: 7623 Pécs, Rét utca 2. Telefon: +36-72-242-312 E-mail: info@neuroct.hu
Betegjogi képviselő Dr. Fehér Hajnalka e-mail: hajnalka.feher@ijb.emmi.gov.hu H-7624 Pécs, Ferencesek utca 22. Postacím: 7601 Pécs, Pf. 319. Telefon: +36-20-4899-533 Fogadóóra telefonon előre egyeztetett időpontban

DE

EN

NEURO CT

Pécsi Diagnosztikai Központ

Impresszum A fenntartó (mint adatkezelő) adatai: Tartalomszolgáltató: NEURO CT. KFT Adószám: 11003416-2-02 Cégjegyzékszám: 02-09-061689 Székhely: 7623 Pécs, Rét utca 2. Telefon: +36-72-242-312 E-mail: info@neuroct.hu
Betegjogi képviselő Dr. Fehér Hajnalka e-mail: hajnalka.feher@ijb.emmi.gov.hu H-7624 Pécs, Ferencesek utca 22. Postacím: 7601 Pécs, Pf. 319. Telefon: +36-20-4899-533 Fogadóóra telefonon előre egyeztetett időpontban
A Pécsi Diagnosztikai Központ 1994-ben civil kezdeményezésre kezdte meg tevékenységét. Az alapítók - az akkori Pécsi Orvostudományi Egyetem Alapítványai, és magánszemélyek célja, egy európai színvonalú diagnosztikai központ létrehozása volt. A központ által telepített modern képalkotó berendezések hozzájárultak a régió betegellátása, és az egyetemi orvosképzés színvonalának emeléséhez. Intézetünk több feladatot is ellát. Egyrészt magas szakmai színvonalon biztosítja a járó- és fekvőbetegek képalkotó diagnosztikáját, másrészt aktívan részt vesz a graduális és posztgraduális orvosképzésben, és a kapcsolódó tudományos kutatómunkában. A Pécsi Diagnosztikai Központ szerződésben áll a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel (NEAK), így érvényes TAJ kártyával és szakorvosi beutalóval rendelkező betegek vizsgálatát a NEAK finanszírozza. Az Európai Unió biztosítással rendelkező állampolgárai szintén térítés nélkül vehetik igénybe szolgáltatásainkat. A teljesítmény volumen korlát (TVK) miatt, a rendelkezésre álló szabad kapacitásunk lehetőséget adott a térítéses szolgáltatás bevezetésére. Ebben a formában először a rövid határidővel elérhető MR és DEXA (2009-től) majd 2013-tól a CT vizsgálatok is hozzáférhetővé váltak. A szakellátásban használt jelenlegi géppark összetétele: Siemens Magnetom Avanto 1.5T MR Siemens Magnetom Prisma 3T MR Siemens Somatom Perspective 128 spirál CT Hologic HORIZONT A csontsűrűség-mérő
OKTATÁS A Pécsi Diagnosztikai Központ minden lehetséges formában és szinten elkötelezett a szakemberképzés területén. A Pécsi Tudományegyetem megfelelő szakmai keretet és hátteret biztosít a jelen és jövő szakembereinek képzésére, PhD kurzusok, speciális kollégiumok formájában. A Pécsi Diagnosztikai Központ munkatársai oktatókként és curriculumok előkészítésén keresztül kapcsolódnak az oktatásba az alapképzéstől kezdve a PhD kurzusokig bezáróan. KUTATÁS A korábbi sikeres kutatási tevékenységek hatására 2007-ben a Pécsi Idegtudományi Képalkotó Konzorcium megalakulásakor, egy olyan csúcstechnológiás 3T térerejű MR berendezést vásárolt cégünk, amely egyrészt kiválóan alkalmas speciális kutatási feladatokra, másrészt lehetőséget ad számos hazai és nemzetközi kutatási projektben való részvételre. Ezen sikeres, részben K+F projektek hatására 2012-ben megalakult az MTA-PTE Klinikai Idegtudományi Képalkotó Kutatócsoport, melyben a Pécsi Diagnosztikai Központnak kiemelkedő szerepe van. A Központban tevékenykedő multidiszciplináris kutatócsoport tagjai az aktuális kutatási projektek mellett aktívan részt vesznek a jövő szakembereinek képzésében is a Pécsi Tudományegyetem keretein belül biztosított kurzusokon keresztül, továbbá speciális vizsgálati eljárásokkal (funkcionális MRI, MR spektroszkópia, perfúziós MRI, diffúziós tenzor képalkotás, stb.) emelik a rutin diagnosztikai ellátás színvonalát.

DE

EN